{"took":1,"timed_out":false,"_shards":{"total":2,"successful":2,"skipped":0,"failed":0},"hits":{"total":{"value":11,"relation":"eq"},"max_score":8.256076,"hits":[{"_index":"reference_data","_type":"_doc","_id":"restriction_grounds_contractual","_score":8.256076,"_source":{"id":"restriction_grounds_contractual","code":"contractual","type":"restriction_grounds","uri":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds/code/contractual","wkt":"","input_file_format":"","output_format_version":"","label":{"fi":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella, esim. luottamuksellisen kaupallisen tai teollisen toiminnan perusteella","en":"Restricted access due to contractual reasons, eg. commercial or industrial use","sv":"Begränsad åtkomst på grund av kontrakt","und":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella, esim. luottamuksellisen kaupallisen tai teollisen toiminnan perusteella"},"parent_ids":[],"child_ids":[],"has_children":false,"same_as":[],"internal_code":"","scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds"}},{"_index":"reference_data","_type":"_doc","_id":"restriction_grounds_national_interest","_score":8.256076,"_source":{"id":"restriction_grounds_national_interest","code":"national_interest","type":"restriction_grounds","uri":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds/code/national_interest","wkt":"","input_file_format":"","output_format_version":"","label":{"fi":"Saatavuutta rajoitettu kansainvälisiin suhteisiin, yleiseen turvallisuuteen tai kansalliseen puolustukseen perustuen","en":"Restricted access due to international relations, public security or national defense","sv":"Begränsad åtkomst på grund av nationellt intresse eller säkerhet","und":"Saatavuutta rajoitettu kansainvälisiin suhteisiin, yleiseen turvallisuuteen tai kansalliseen puolustukseen perustuen"},"parent_ids":[],"child_ids":[],"has_children":false,"same_as":[],"internal_code":"","scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds"}},{"_index":"reference_data","_type":"_doc","_id":"restriction_grounds_judicial","_score":8.256076,"_source":{"id":"restriction_grounds_judicial","code":"judicial","type":"restriction_grounds","uri":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds/code/judicial","wkt":"","input_file_format":"","output_format_version":"","label":{"fi":"Saatavuutta rajoitettu tuomioistuinkäsittelyn tai oikeudenkäyntiin perustuen","en":"Restricted access due to on-going court proceedings","sv":"Begränsad åtkomst på grund av rättegång","und":"Saatavuutta rajoitettu tuomioistuinkäsittelyn tai oikeudenkäyntiin perustuen"},"parent_ids":[],"child_ids":[],"has_children":false,"same_as":[],"internal_code":"","scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds"}},{"_index":"reference_data","_type":"_doc","_id":"restriction_grounds_research","_score":8.256076,"_source":{"id":"restriction_grounds_research","code":"research","type":"restriction_grounds","uri":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds/code/research","wkt":"","input_file_format":"","output_format_version":"","label":{"fi":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella vain tutkimuskäyttöön","en":"Restriced access for research based on contract","sv":"Begränsad åtkomst på bas av kontrakt ändast för forskningsändamål","und":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella vain tutkimuskäyttöön"},"parent_ids":[],"child_ids":[],"has_children":false,"same_as":[],"internal_code":"","scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds"}},{"_index":"reference_data","_type":"_doc","_id":"restriction_grounds_education","_score":8.256076,"_source":{"id":"restriction_grounds_education","code":"education","type":"restriction_grounds","uri":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds/code/education","wkt":"","input_file_format":"","output_format_version":"","label":{"fi":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella opetukseen ja opiskeluun","en":"Restricted access for teaching or studying based on contract","sv":"Begränsad åtkomst på bas av kontrakt ändast för undervisning och studier","und":"Saatavuutta rajoitettu sopimuksen perusteella opetukseen ja opiskeluun"},"parent_ids":[],"child_ids":[],"has_children":false,"same_as":[],"internal_code":"","scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds"}},{"_index":"reference_data","_type":"_doc","_id":"restriction_grounds_personal_data","_score":8.047612,"_source":{"id":"restriction_grounds_personal_data","code":"personal_data","type":"restriction_grounds","uri":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds/code/personal_data","wkt":"","input_file_format":"","output_format_version":"","label":{"fi":"Saatavuutta rajoitettu luottamuksellisiin henkilötietoihin perustuen","en":"Restricted access due to personal data content","sv":"Begränsad åtkomst på grund av personuppgifter","und":"Saatavuutta rajoitettu luottamuksellisiin henkilötietoihin perustuen"},"parent_ids":[],"child_ids":[],"has_children":false,"same_as":[],"internal_code":"","scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds"}},{"_index":"reference_data","_type":"_doc","_id":"restriction_grounds_personal_interest","_score":8.047612,"_source":{"id":"restriction_grounds_personal_interest","code":"personal_interest","type":"restriction_grounds","uri":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds/code/personal_interest","wkt":"","input_file_format":"","output_format_version":"","label":{"fi":"Saatavuutta rajoitettu tietoja antaneen henkilön etuun tai suojaan perustuen tai esim. luovutussopimuksen perusteella","en":"Restricted access based on the interest or protection of the person who provided the information or, for example, on the basis of extradite","sv":"Begränsad åtkomst på grund av skydd av person","und":"Saatavuutta rajoitettu tietoja antaneen henkilön etuun tai suojaan perustuen tai esim. luovutussopimuksen perusteella"},"parent_ids":[],"child_ids":[],"has_children":false,"same_as":[],"internal_code":"","scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds"}},{"_index":"reference_data","_type":"_doc","_id":"restriction_grounds_environmental","_score":8.047612,"_source":{"id":"restriction_grounds_environmental","code":"environmental","type":"restriction_grounds","uri":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds/code/environmental","wkt":"","input_file_format":"","output_format_version":"","label":{"fi":"Saatavuutta rajoitettu luonnonsuojelun perusteella","en":"Restricted access due to environmental preservation reasons","sv":"Begränsad åtkomst på grund av miljöskydd","und":"Saatavuutta rajoitettu luonnonsuojelun perusteella"},"parent_ids":[],"child_ids":[],"has_children":false,"same_as":[],"internal_code":"","scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds"}},{"_index":"reference_data","_type":"_doc","_id":"restriction_grounds_copyright","_score":8.047612,"_source":{"id":"restriction_grounds_copyright","code":"copyright","type":"restriction_grounds","uri":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds/code/copyright","wkt":"","input_file_format":"","output_format_version":"","label":{"fi":"Saatavuutta rajoitettu tekijäoikeuden perusteella","en":"Restricted access due to copyright","sv":"Begränsad åtkomst på grund av upphovsrätt","und":"Saatavuutta rajoitettu tekijäoikeuden perusteella"},"parent_ids":[],"child_ids":[],"has_children":false,"same_as":[],"internal_code":"","scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds"}},{"_index":"reference_data","_type":"_doc","_id":"restriction_grounds_cultural","_score":8.047612,"_source":{"id":"restriction_grounds_cultural","code":"cultural","type":"restriction_grounds","uri":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds/code/cultural","wkt":"","input_file_format":"","output_format_version":"","label":{"fi":"Saatavuutta rajoitettu kulttuuriperinnön tai alkuperäiskansojen suojelun perusteella","en":"Restricted access for protection of cultural heritage or First Nations","sv":"Begränsad åtkomst på grund av skydd av kulturarv","und":"Saatavuutta rajoitettu kulttuuriperinnön tai alkuperäiskansojen suojelun perusteella"},"parent_ids":[],"child_ids":[],"has_children":false,"same_as":[],"internal_code":"","scheme":"http://uri.suomi.fi/codelist/fairdata/restriction_grounds"}}]}}